Risk Modelleme Ürünlerimiz

DecisionTools Suite

decisions suite

Yeni bir yatırım yapmadan önce para kazanma şansınızı, ya da pek çok karar seçeneklerinden hangisinin en iyi kar sonucunu verdiğini, ya da proje portföyünüzdeki getiriyi maksimize etmek için farklı projelere ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini bilmek istemez misiniz?

Herkes bu tip sorulara cevaplar bulmak ister. Bunun gibi bilgilerle donanarak, önemli kararlar aşamasında doğru tahminlerle ve güvenle stratejilerinizi planlayabilirsiniz. DecisionTools Suite ile bu sorulara ve daha fazlasına Excel spreadsheet’lerinizde cevap bulabilirsiniz.

DecisionTools Suite, Microsoft Excel’de çalışan, risk analizi yapmakta ve belirsizlik altında karar almakta kullanılan entegre bir yazılım setidir. DecisionTools Suite, Monte Carlo simulasyonu için @RISK, karar ağaçları için PrecisionTree, ‘what if’ duyarlılık analizi için TopRank yazılımlarını kapsar. Aynı zamanda, DecisionTools Suite, istatistiksel analiz ve tahmin için StatTools, neural network’ler için NeuralTools ve optimizasyon için Evolver ve RISKOptimizer ile beraber sunulmaktadır. Her yazılım kolay kullanım ve maksimum esneklik için birbiriyle ve Excel ile sıkı bir biçimde entegre olmuştur.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

@RISK

at_risk

Yapacağınız yatırımda para kazanma – ya da kaybetme – şansınızı bilmek istemez misiniz? Ya da projenizi zamanında ve bütçesinde bitirme olasılığınızı nasıl hesaplarsınız? Ya da petrol veya dogalgaz bulma olasılığınızı ve bunun hangi miktarda olabileceği olasılığını nasıl öngörürsünüz?

Herkes bu tip sorulara cevaplar bulmak ister. Bunun gibi bilgilerle donanarak, büyük kararları doğru tahminlerle değerlendirir ve güvenle stratejilerinizi planlayabilirsiniz. @RISK ile bu sorulara ve daha fazlasına Excel spreadsheet’lerinizde cevap verebilirsiniz.

@RISK (‘et Risk’ diye telafuz edilir) Excel spreadsheet modelinizde size pek çok olası sonuçları göstermek için Monte Carlo Simulasyonu kullanarak risk analizi yapar ve size muhtemel sonuçların ne olasılıkla gerçekleşeceğini gösterir. Matematiksel ve objektif olarak hesaplamaları yapar ve olası pek çok farklı senaryoları değerlendirir ve size her bir farklı senaryoyla ilgili olasılıkları ve riskleri gösterir. Bu da belirsizlik altında en iyi kararı alabilmeniz için, hangi riskleri alacağınız ve hangilerinden kaçınacağınız konusunda yargıda bulunabileceğiniz anlamına gelir.

Endüstriyel Versiyon

 • @RISK’in endüstriyel versiyonu, Monte Carlo Simulasyonu ile en gelişmis hesaplama teknolojilerini birleştirir. RISKOptimizer’in entegrasyonu ile en iyi risk yönetimi stratejilerini planlamanız konusunda yardımcı olur. @RISK fonksiyonları yanında genetic algoritmalar ya da OptQuest kullanarak RISKOptimizer, kaynakların en iyi dağılımını, optimum portföy dağılımını, en verimli zaman çizelgesini ve daha fazlasını belirleyebilir.
 • Endüstriyel @RISK aynı zamanda, zaman serisi (time series) süreçlerini, yani zaman içinde degişen değerleri simule etmek için bazı fonksiyonları kapsar. Zaman serisi (time series) değerlerinin, gelecekle ilgili projeksiyonu doğasi gereği belirsizlik barındırır. @RISK, modelinizdeki olası zaman serisi (time series) projeksiyonlarının tümünü değerlendirerek buradaki belirsizliği analiz etmenizi sağlamaktadır. Bu özellikle finansal modellemede ve portföy simulasyonunda çok faydalı bir özelliktir.
 • @RISK endüstriyel versiyonu, daha hızlı simulasyonlar için paralel çalışma çözümü olan RISKAccelerator’ı kapsamaktadır. RISKAccelerator çok çekirdekli bilgisayarlardaki tüm çekirdekleri kullanarak büyük simulasyonlarda hızınızı arttırmanızı sağlar. Eğer bilgisayarınızın iki adet çekirdeği varsa simulasyonlarınız neredeyse iki kat hızlı gerçekleştirilecektir.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

RISKOptimizer

riskoptimizer

Karınızı maksimize etmek için sınırlı kaynaklarınızı en iyi nasıl dağıtacağınızı, ya da masraflarınızı minimize etmek için en verimli zaman planlamasını nasıl yapacağınızı bilmek istemez misiniz?

Geleneksel optimizasyon metodları belirsizliği ihmal etmektedir. RISKOptimizer size sadece kullanılacak girdilerin en iyi kombinasyonunu vermez, aynı zamanda her bir stratejiyle ilgili riskleri de ortaya koyar. Böylece hedeflerinize ulaşırken risklerinizi minimize edecek stratejileri bulabilirsiniz.

RISKOptimizer, @RISK’in Monte Carlo simulasyon teknolojisi ile en gelişmis hesaplama teknolojilerini birleştirerek, belirsiz değerler bulunan Excel spreadsheet modellerinin optimizasyonunu sağlar. Herhangi bir optimizasyon problemini ele alın ve belirsiz değerleri, farklı olası değerleri temsil eden @RISK olasılık dağılımlarıyla değiştirin. RISKOptimizer’ın optimizasyon sırasında denediği herbir çözüm denemesi için bir Monte Carlo Simulasyonu calıştırılır ve en iyi simulasyon sonucunu veren değerlerin kombinasyonu bulunur.

Endüstriyel Versiyon

 • RISKOptimizer sadece @RISK’in ya da DecisionTools Suite’in endüstriyel versiyonlarında bulunmaktadir.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

TopRank

toprank

Spreadsheet modellerinin en önemli sorunlarından birisi kolayca karmaşık hale gelmeleri ve bu nedenle sonucu etkileyen faktörlerin önem seviyelerinin anlaşılamamasıdır. Mesela hazırlanan bir kar/zarar modelinde, karın hammadde maliyetlerine mi yoksa piyasa büyümesine mi daha duyarlı olduğunu anlamak model karmaşıklaştıkça zorlaşmakta, bazen de imkansızlaşmaktadır. @RISK ile bir risk modeli hazırlarken, risk sonucunu en çok etkileyen faktörleri bilmek isteriz. Böylece bunların risk modelinde tutulmaları sağlanır.

TopRank Microsoft Excel spreadsheet’lerde ‘what if’ senaryo analizlerini otomatik olarak gerçekleştirerek, herhangi bir sonuç değeri üzerinde etkisi olan tüm faktörleri ve bunların etki seviyelerini ortaya çıkarmaktadır. Kullanıcının sadece analiz etmek istediği sonuç değerinin bulunduğu hücreyi seçmesi yeterlidir. Bu net kar, proje toplam zamanı, portföy değeri ya da riske maruz değer (VaR) rakamı olabilir. TopRank bu sonuç değerini etkileyen faktörleri ve etkinin seviyelerini anlaşılabilir grafiklerle ve tablolarla kullanıcıya aktarmaktadır.

Endüstriyel Versiyon

 • TopRank’in endüstriyel versiyonu @RISK fonksiyonlarına, girdilerdeki varyasyonu modellerken esneklik sağlayarak, destek verir.
 • TopRank’in endüstriyel versiyonu, sınırsız girdi korelasyonlarını destekleyerek, sınırsız çok yönlü ‘what if’ analizi gerçekleştirir.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

PrecisionTree

precisiontree

Petrol aramak ve test etmek ya da yeni bir fabrika kurmak veya yeni bir tane almak gibi karmaşık, çok adımlı bir kararla karşı karşıya geldiniz mi? Ya da bir proje teklifi hazırladınız mı – ne kadar fiyat teklif etmelisiniz ve rakiplerinizin tekliflerine nasıl reaksiyonda bulunmalısınız? Veya belki de hukuki bir anlaşmazlıkta en iyi dava stratejisinin belirlenmesi ya da bir hastanın iyileşme olasılığının maksimize edilmesi için en iyi tıbbi testler ve prosedürlerle ilgili sorunlarla karşılaştınız.

PrecisionTree size bu gibi karmaşık ve ardışık kararlarla başetmenizde yardımcı olur. PrecisionTree ile Microsoft Excel içinde karar ağaçları kullanarak kararlarınızı görsel olarak çizer, organize eder ve analiz edersiniz. Karar ağaçları, değişik karar yollarını ve olası olayları temsil eden nodlar ve dallardan oluşan sayısal diagramlardir. Bu size tüm olası alternatiflerin değerlerini belirleyerek ve hesaplayarak yardımcı olur ve böylece güvenle en iyi seçeneği seçersiniz.

Endüstriyel Versiyon

 • PrecisionTree’nin profesyonel versiyonunda bir modelde kararları, sonuçları ya da benzer mantığı temsil eden en fazla 1000 adet nod bulunur. Endüstriyel versiyonda bu sınırlama kaldırılmıştır.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

StatTools

starttools

StatTools, forecasting, regresyon, kalite kontrol tabloları ve diğer istatistiksel analizleri yaparken Excel’in sağladığı temel istatistiksel fonksiyonların ötesindeki araçlara duyulan ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bunun yanında StatTools, Excel’in yaptığı istatistiksel hesapların doğruluğuyla ilgili şüpheler mevcut olduğunda da kullanılabilecek etkin ve doğru hesaplamalar yapan bir yazılımdır.

StatTools çok sık kullanılan istatistiksel prosedürleri kapsamaktadır. Ayrıca yeni ve ihtiyaca uygun olarak tasarlanabilen analizlerin yapılmasını sağlayacak yazılım özelliklerine sahiptir. StatTools, Excel’deki istatistiksel fonksiyonları kendi hesaplamalarıyla değiştirmektedir. Excel’in kendi istatistik hesaplamalarının doğruluğu çoğu zaman sorgulanmaktadır ve bu nedenle StatTools bunları kullanmamaktadır. Buna karşın StatTools fonksiyonları, kullanıcıların alışık olduğu şekilde Excel fonksiyonları görünümünde çalışmaktadır. StatTools ile 30 adetten fazla istatistiksel prosedür ve 9 adet veri işleme aracı ile forecast, zaman serileri (time series), descriptive statistics, korelasyon ve regresyon analizi gibi pekçok farklı istatistiksel analizi gerçekleştirebilirsiniz.

Endüstriyel Versiyon

 • StatTools’un endüstriyel versiyonu ile modelleme ve analizde kullanılacak veri setlerinin birden çok Excel workbook’a dağıtılmış şekilde çalışması mümkün olmaktadır.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

NeuralTools

neuraltools

Hiç çok büyük data ile karşılaşıp, bunları geleceği tahmin etmek ya da bilinmeyenleri sınıflandırmak için kullanmak istediz mi? Hiç yeni ve tam olmayan data ile karar almanız gerekti mi?

Pek çok profesyonel benzer problemlerle karşılaşmıştır. Kimse karar verirken tam bilgiye sahip değildir. Fakat sorununuzla ilgili tarihsel veriye ulaşabiliyorsanız, NeuralTools size yardim edebilir. NeuralTools, Microsoft Excel’de neural network’ler kullanan karmaşık bir data mining uygulamasıdır. NeuralTools ile bilinen verinizdeki kalıpları baz alarak yeni ve doğru tahminlerde bulunabilirsiniz. NeuralTools, verinizin yapısını öğrenmek için beyin fonksiyonlarını taklit etmektedir. Verinizi anladığında, yeni girdiler belirleyebilir ve zeki tahminlerde bulunabilir. Spreadsheet modeliniz daha önce olmadığı kadar sizin gibi düşünebilir.

NeuralTools yeni kredi talep edenlerin geri ödeme olasılığını tahmin ederek, kredi kararlarında kullanılabilir. Hileli olabilecek banka ve kredi karti işlemlerini belirleyerek işlem risklerini azaltabilir. Çağrı merkezleri, çağrı sayılarını tahmin ederek personel stratejilerinde NeuralTools’u kullanabilir. Hekimler NeuralTools’u kullanarak bilinmeyen tümorleri teşhis edebilir.

Endüstriyel Versiyon

 • NeuralTools endüstriyel versiyonu, model sonuçlarında anlık tahmin güncellemeleri içerir. Anlık tahmin güncellemeleri ile, girdi veriniz değiştirildiğinde, tahmini değerler otomatik olarak güncellenmektedir.
 • NeuralTools endüstriyel versiyonu sınırsız dosyadan alınan veri setleri ile model kurulmasına izin verir. Profesyonel versiyonda dosya sayısı 1000 ile sınırlıdır.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

Evolver

evolver

Evolver, Microsoft Excel’de Add In olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş, kullanımı basit ancak gelişmiş bir optimizasyon yazılımıdır. Evolver, kar maksimizasyonu için sınırlı kaynakların dağılımı, maliyetleri düşürmek için en verimli zaman planlaması, çevreye en az zarar verecek şekilde ıslah çalışması yapılması gibi optimizasyon problemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Evolver, yenilikçi genetic algoritma olan OptQuest’i ve lineer programlama teknolojisi kullanarak finans, planlama, kaynak dağılımı, üretim, bütçe, mühendislik ve benzeri pek çok alandaki problemleri hızlı bir şekilde çözmektedir. Excel’de modellenebilen her problem, başka bir yazılım tarafından çözülemese bile Evolver tarafından çözülür. Evolver’ın en önemli özelliği ‘solver’ diye nitelenen diğer araçların çözemediği optimizasyon problemlerini de çözebilmesidir.

Endüstriyel Versiyon

 • Evolver Profesyonel versiyonda 250 adete kadar değişken tanımlanabilmektedir. Endüstriyel versiyonda bu sınırlandırma yoktur.

Tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güçlü Kombinasyonları

DecisionTools Suite içindeki herbir yazılım, model oluşturmanızda şirketinize değer katar. Bunun yanında, bu yazılımlar birleştirildiğinde analiz ve modelleriniz çok daha güçlü olur.

little_atrisk

bluePluslittle_toprank@RISK ve TopRank

@RISK ile yapılan bir analizin odak noktası, TopRank kullanarak daraltılabilir. Özellikle büyük modellerde, bu hem @RISK analizinizin doğruluğunu arttırır hem de size zaman kazandırır. Aynı zamanda @RISK fonksiyonları TopRank tarafından da kullanılabilir ve böylece TopRank’in standart fonksiyonlarının ilerisine geçilir.

little_atrisk

bluePluslittle_precisiontree@RISK ve PrecisionTree

Belirsiz ve şansa bağlı olayları modellemek için @RISK ve PrecisionTree birleştirilebilir. Böylece karar ağacı modellerinin (decision tree model) doğruluğu artar.

little_atriskbluePluslittle_stattools@RISK ve StatTools

@RISK sonuçlarının güven aralıkları StatTools analizleri ile değerlendirilebilir. Aynı zamanda StatTools sonuçları, @RISK kullanılarak geleceğe yönelik tahminlerde daha doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

little_riskoptimizerbluePluslittle_atriskRISKOptimizer ve @RISK

Mevcut bir @RISK modelinde RISKOptimizer’ı kullanarak, karlarınızı maksimize etmek, maliyetlerinizi minimize etmek veya belirli bir hedefe ulaşabilmek gibi optimizasyon problemlerini çözebilirsiniz. RISKOptimizer, @RISK ile aynı fonksiyonları kullanır.

little_riskoptimizerbluePluslittle_stattoolsRISKOptimizer ve StatTools

StatTools forecast analizlerinde RiskOptimizer kullanılabilir. Forecast edilen değerlere @RISK fonksiyonları uygulanarak, forecast değerleri optimum sonuçlara ulaştıracak faktör değerleri hesaplanabilir.

little_riskoptimizerbluePluslittle_neuraltoolsRISKOptimizer ve NeuralTools

RISKOptimizer ve NeuralTools birleştirilerek herbir çözüm için anlık tahminlerde bulunmak mümkündür.

little_precisiontreebluePluslittle_toprankPrecisionTree ve TopRank

PrecisionTree modellerinde TopRank kullanılarak, büyük ve karmaşık karar ağacı modellerinde en önemli faktörler berlirlenebilir.

little_neuraltoolsbluePluslittle_evolverNeuralTools ve Evolver

NeuralTools ve Evolver birleştirilerek karmaşık problemler optimize edilebilir. Evolver’ın hedef değeri NeuralTools’un anlık tahmini çıktısı olarak ayarlandığı ve Evolver sonuçları NeuralTools’un girdileri olarak belirlendiği takdirde, Evolver ve NeuralTools optimum sonucu belirlemek için birlikte çalışır.

little_stattoolsbluePluslittle_atriskbluePluslittle_riskoptimizerStatTools ve @RISK ve RISKOptimizer

StatTools ve @RISK’i birleştirerek simulasyon sonuçlarının güven aralıklarını değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda @RISK fonksiyonlarını StatTools forecast sonuçlarına uygulayarak olası sonuçları daha doğru tahmin edebilirsiniz. Modelinizdeki @RISK fonksiyonlarını değiştirmeden, RISKOptimizer kullanarak sizi optimum değere ulşatıracak faktörlerin kombinasyonunu bulabilirsiniz.

RDC olarak biz, her şirketin aynı yazılıma ihtiyacı olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ticari faaliyetlerinizin doğurduğu spesifik ihtiyaçlara uygun çözümleri sizinle görüşmekten mutluluk duyacağız. Böylece en uygun ürün kombinasyonu konusunda size öneride bulunabiliriz.

Bunun yanında size iki konuda daha hizmet sunmayı arzu etmekteyiz:

 • Karmaşık bir makinayı güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmek için eğitime ihtiyaç duyacağınız gibi, Palisade yazılımlarından en verimli şekilde yararlanmanız için de eğitime ihtiyaç duyabilirsiniz. Kaynaklarınıza ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, 1-günlük ya da 2-günlük eğitim workshop’larımıza katılarak, Palisade yazılımlarının gücünü ve esnekliğini öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi için burayı tıklayın.
 • Belki de risk modelleme çalışmalarının ticari faaliyetleriniz üzerinde yaratabileceği değerin farkındasınız ancak risk modellemesi için şirketinizin kaynakları yeterli değil. Bu durumda RDC, size özel risk modelleri hazırlayarak kullanımınıza sunabilir. Daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Risk Dynamics Consultancy sizinle görüşmekten memnuniyet duyacaktır. Lütfen bize ulaşın.