BlueLightBG

Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı

Kurumsal Risk Yönetimi yapan bir çok şirket artık risklerini Excel tablolarından, şeffaflığın ve herkes tarafından erişimin mümkün olduğu Web tabanlı yazılımlara kaydırmış durumda.

RDC, BPA-Solutions‘ın COSO uyumlu Kurumsal Risk Yönetimi yazılımını kendi risk yönetimi ve risk modelleme deneyim ve birikimiyle birleştirerek müşterilerine sunmaktadır.

Yazılımımız, Share Point üzerinde çalışmakta dolayısıyla Share Point kullanan şirketler için hem entegrasyon kolaylığı hem de ciddi bir fiyat avantajı sağlamaktadır

Kategori bazlı risk ağacı oluşturma, risklerin önceliklendirilmesi, risk matrisi oluşturma, risklere destekleyici doküman eklenmesi, iş akışı desteği, onay mekanizmaları, risk cevapların belirlenip takip edilmesi, risklerin maliyetlendirilmesi, kategori bazlı uyarı  sistemleri, görsel raporlamalar yazılımımızın temel fonksiyonları içerisinde yer almaktadır.