Enerji Yatırımları Değerleme

Risk Dynamics enerji sektöründe farklı yatırım projelerini simülasyon ve modelleme kullanarak değerler. Modelleme, yatırımınızın Up-side’da ne kadar kazanç getireceğini, beklenen değerini, Down-side’da ne kadar kaybettirebileceğini, senaryo analizi ve stres testlerriyle olasılık bazlı görmenizi sağlar.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar santrallerinin üretimleri, türbinlerin kurulduğu bölgedeki rüzgarın hızına bağlıdır. Bunun yanında, elektrik fiyatlarının gelecekteki saatlik değerleri de üretilen elektriğin yaratacağı geliri belirler. Bunun yanında devletin rüzgar santralleri için belirlediği bir taban fiyat da mevcut olabilir. Rüzgar enerjisi yatırımlarının risk bazlı değerlemesi için belirsizlikleri yaratan tüm parametreleri rassal değişken olarak tanımlıyoruz ve model sonucundan yatırımın beklenen getirisini ve farklı güven seviyelerinde VaR değerlerini hesaplıyoruz. Bu konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Örnek bir modelleme çalışmamızı link‘e tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi santrallerinin üretim gelirini belirleyen ısı değerleri ile oluşacak saatlik elektrik fiyatları ve varsa devlet teşvikleri rassal değişken olarak belirlenerek güneş enerjisi santrallerinin beklenen getirileri ve farklı güven seviyelerindeki VaR değerlerini hesaplıyoruz. Model kurulumlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

Doğalgaz Elektrik Santrali

Doğalgaz elektrik santrali, finansal olarak bir gerçek opsiyon pozisyonudur. Santral işletmecisi, elektrik fiyatları, kullanılacak doğalgazın maliyetinin üzerine çıktığı zaman üretim opsiyonunu kullanır ve gelir elde eder. Aksi durumda üretim yapılmaz. Gerçek opsiyon pozisyonuna bağlı doğalgaz santrali değerlemesi için piyasadaki elektrik fiyatlarını modelliyoruz ve müşterilerimize bu konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Termik Santral

Termik santraller, üretimlerine elektrik fiyatları ve kömür fiyatlarındaki seviyeler doğrultusunda karar verir. Tabii ki termik santraller açma/kapama kararlarındaki sıklık açısından çok verimli santraller değildir. Hazırladığımız modellerde, bunu da gözönünde bulundurarak beklenen getiri ve risk tutarlarını hesaplıyoruz.