Risk Yönetimi ve Risk Modelleme Eğitimlerimiz

Katılımcıların eğitimlerimizden fayda sağlayabilmeleri için matematik veya istatistik eğitimi almaları ön şartı aranmamaktadır.

Katılımcıların eğitim tarihinden önce, @RISK yazılımının ücretsiz deneme sürümünü dizüstü bilgisayarlarına yüklemeleri ve eğitime bilgisayarları ile gelmeleri istenecektir.

Eğitmenler: J. Andrew Howe, Ph.D, ERP, Volkan Yıldız, FRM, ERP

Eğitim yeri: The Marmara Şişli Hotel

Temmuz -Ağustos 2015 eğitim takvimimizi görmek için tıklayınız

EğitimEğitimin AmacıDetaylar ve Kayıt
Risk Modellemeye GirişRisk Modellemeye Giriş, uygulamaya yönelik bir eğitim olup, amaç katılımcıları risk modelleri kurmalarını sağlayacak ve model sonuçlarını yorumlayacak seviyeye getirmektir. @RISKyazılımı kullanılarak rassal değişken, olasılık dağılımı, risk modeli denklemi, Monte Carlo Simülasyonu gibi konular uygulamalı öğretilecektir. Teorik bilgilere sadece uygulamadaki önemi doğrultusunda değinilecek, risk yöneticileri tarafından uygulanması zor olan matematiksel konular kapsam dışında tutulacaktır. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]
Advanced Risk ModelingIn this one-day training course, we will cover several advanced risk modeling techniques including optimization and scenario analysis. Case studies with realistic models will be developed throughout the course to demonstrate the methods. Prerequisite knowledge includes basic: Probability & Statistics, Risk Modeling, and familiarity with Microsoft Excel and Palisade @RISK. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]
Basel II-III için Risk ModellemeBu eğitim özellikle bankalarda risk yönetimi alanında çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Bunun yanında diğer finansal kurumlarda, hatta reel sektör şirketlerinde risk modellemesi yapan profesyoneller için de uygundur. Eğitim içeriği, tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Teoriye kısaca değinilecektir. Eğitim asıl olarak risk modellerinin katılımcılar ile sıfırdan kurulması ile gerçekleşecektir. Bu eğitimi alan katılımcılar, güçlü ve esnek risk modelleri kurabilecek seviyeye geleceklerdir. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Risk Modelleri Denetimi
ve Validasyonu
Bu eğitim özellikle bankalarda risk modeli denetimi ve validasyonu alanında çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcılar uygulamalı olarak risk modelleri hazırlayacak ve böylece risk modellerinin temel özelliklerini öğreneceklerdir.
Daha sonra, temel validasyon ve denetim teknikleri yine uygulamalı olarak öğretilecektir.
Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Probability & Statistics for
Risk Modeling
Risk is an inherent factor of any business venture. Management of risk is an oft-overlooked facet of business; effective risk management is essential because it leads to stability and predictability, more efficient use of limited resources, and a higher chance of success. Effective risk management is reliant upon quantification through risk analysis and modeling via the mathematics of probability and statistics. In this one-day training course, we will cover basic probability & statistics as they relate to business risk modeling. The power and flexibility of Monte Carlo simulation modeling will be highlighted, and we will see practical application with several case studies. The published outline is subject to minor changes. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Energy Risk ModelingIn this one-day training course, we will cover time-series based risk modeling techniques for the energy industry. Case studies with realistic models will be developed throughout the course to demonstrate the methods. Prerequisite knowledge includes basic: Probability & Statistics, Risk Modeling, and familiarity with Microsoft Excel and Palisade @RISK. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

CAPM & OpsiyonlarBu eğitimin temel amacı, Finans Teorisinin temelini oluşturan Capital Asset Pricing Model (CAPM) ile ilgili genelde kolay anlaşılmayan ancak hayati olan noktaları, uygulamalı olarak açıklamaktır. Aslında çok basit olan CAPM, gereksiz matematiksel formüllere dayalı eğitimler nedeniyle, çoğu zaman anlaşılamamaktadır. Bu eğitim, tamamen uygulamaya dayalı olarak, Monte Carlo Simülasyonu kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bakımdan, CAPM teorisinin bütün varsayımları ve sonuçları açık bir şekilde katılımcılar tarafından anlaşılabilecektir. Eğitimin ikinci amacı ise Hisse Opsiyonları ile ilgili temel bilgilerin verilmesidir.Hisse Opsiyonları değerlemesinin temelinde Geometric Brownian Motion (GBM) modeli ve Risk Neutral Valuation metodu vardır. Katılımcılar vaka çalışmalarında, CAPM ile GBM ve Risk Neutal Valuation arasındaki bağlantıyı net bir şekilde görecekler ve Opsiyonların temel mantığını kolay bir şekilde anlayabileceklerdir. Günümüzde, bu kavramlar, pek çok yapılandırılmış ürün ve türev ürününün temel değerleme mantığını da oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu eğitim ile sözkonusu kavramlar uygulamalı olarak öğrenildiği takdirde, katılımcılar ileride karşılaşabilecekleri pek çok karmaşık finansal ürünü de kolaylıkla anlayabileceklerdir. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

@RISK ile Risk Modelleme EğitimiRDC nin bu tek günlük eğitimi @RISK kullanılarak katılımcılara Monte Carlo Simulasyonu ile model geliştirmeyi ve sonuçların nasıl analiz edilmesi gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Eğitim uygulama ağırlıklıdır. Katılımcıların Excel ve basit istatistiki kavramları biliyor olmaları yeterlidir. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

DecisionTools Suite ile
Risk Modelleme Eğitimi
RDC nin bu iki günlük eğitimi, DecisionTools Suite kullanılarak katılımcılara Monte Carlo Simulasyonu ile model geliştirmeyi ve sonuçların nasıl analiz edilmesi gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Eğitim uygulama ağırlıklıdır. Eğitim bir günlük @RISK eğitiminin kapsamının genişletilmesiyle oluşturulmuştur. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Kurumsal Risk Yönetimi EğitimiKurumsal Risk Yönetimi (KRY), Avrupa ve ABD’de olduğu gibi ülkemizde de pek çok şirketin gündemindedir. Bu eğitim ile gerek finans sektöründe gerekse reel sektörde KRY ile ilgili profesyonellere, KRY yapısı ana hatlarıyla açıklanacak ve temel konularla ilgili uygulama örnekleri katılımcılar ile birlikte pratik edilecektir. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Excel ile Finansal ModellemeFinans ve Excel bilgisini uygulamalı örneklerle test etmek isteyen finans profesyonelleri için tasarlanmış olan bu eğitimde temel finans problemleri ele alınacak ve bu problemlerin çözümü için gerekli parametrelerin hesaplaması ve problemlerin çözümü için Excel’in nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterilecektir. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]
Kredi Risk Modeli ve ValidasyonuBu eğitim bankaların kredi risk bölümlerinde çalışan profesyoneller için uygun olduğu gibi kredi risk modellerini denetleyen veya bunların validasyonunu yapan çalışanlar için de uygundur. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Sigorta Risk Modellerine GirişBu eğitimin temel amacı, sigorta sektöründe çalışan profesyonellerin risk modelleri kurma konusundaki yeteneklerini arttırmaktır. Hayat-dışı sigorta sektöründe risk modelleme; hasar modelleri, IBNR modelleri ve reasürans optimizasyon modelleri olmak üzere üç temel alanı kapsamaktadır. Eğitimde bu modellerle ilgili teorik bilgilere kısaca değinildikten sonra, katılımcılarla birlikte örnek modeller hazırlanacaktır. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar (IRB Approach)Bu eğitim bankalarda içsel derecelendirme sistemi tasarımı, denetimi ve validasyonu alanında çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcılar içsel derecelendirme sistemleri ile ilgili başlangıç seviyesinde bilgileri öğreneceklerdir. Açık eğitim takvimimiz”

Eğitimin Detayları

[show_tagwebs_beauty_contact_popup_form id=”1″]

Tüm eğitimlerimizde, katılımcılar kendi dizüstü bilgisayarlarında model oluşturarak ve öğretilen konuları eğitmenlerimizin gözetiminde pratik yaparak öğreneceklerdir. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz