BlueLightBG
BlueLightBG
BlueLightBG

Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Kurumsal Risk Yönetimi: RDC, bir şirketteki risklerin sistematik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması amacıyla şirketteki karar alıcılara riskleri yönetme konusunda danışmanlık hizmetleri vermekte ve yazılım çözümleri sunmaktadır.
 • Risk Modelleme: RDC, Palisade’in Monte Carlo Simülasyonu bazlı Risk modelleme araçlarını kullanarak şirketlerin kendi risk modellerini oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Basel II-III Uyumluluk: RDC ,bankalara Basel II-III uyumlu operasyonel risk modelleme, kredi risk modelleme, pazar riski modelleme, içsel derecelendirme(internal rating) çözümleri sunmakta ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Yatırım Değerleme: RDC her türlü pozisyon ve yatırımınızı simülasyon kullanarak, risk bazlı modelleme teknikleriyle değerlemenizi sağlamaktadır.

Ürünlerimiz ve Çözümlerimiz

 • Risk analizi ve risk modelleme ürünlerimiz:  RDC, Palisade’ın Excel’e entegre çalışan Monte Carlo simulasyonu tabanlı @RISK ve DecisionTools Suite programlarının Türkiye’de satışını, desteğini ve eğitimlerini vermektedir.

Global Fortune 100 şirketlerinin 93%’ü Palisade ürünlerini kullanmaktadir

 • Kredi Risk ve Dahili Derecelendirme(Internal Rating) Çözümlerimiz: RDC Scorto‘nun Türkiye iş ortağı olarak ,  Scorto Decision Management and Credit Scoring Solutions ile bankalara kredi risk ve içsel derecelendirme çözümleri sunmaktadır.

Eğitimler

RDC,  Palisade’in @RISK ve DecisionTools Suite programlarını kullanarak müşteri ihtiyaçlarına göre kurgulanmış risk modelleme eğitimleri vermektedir. İhtiyacınıza göre 1 veya 2 günlük eğitim programımızda katılımcılar Monte Carlo simülasyonu ile risklerin ve belirsizliklerin nasıl modellendiğini öğrenebilecekler.

Daha fazla detay için lütfen eğitimler sayfamızı ziyaret edin

Neden Risk Yönetimi ?

Risk Nedir?  Risk, planlanan veya beklenen bir çıktı, sonuç veya hedeften sapmaya sebep olma olasılığı olan senaryo olarak tanımlanabilir. Riskin iki temel bileşeni vardır:

 • Olasılık
 • Etki

Riskler,  modelleme ile sayısallaştırılırken her iki bileşen de dikkate alınmalıdır zira riskin doğru yönetilebilmesi için bu gereklidir. Risklerinizi yönetebilmek için 4 strateji uygulayabilirsiniz:

 1. Kabul etmek
 2. Kaçınmak
 3. Azaltmak
 4. Transfer etmek

Etkili risk yönetimi işinizin sürdürülebilirliği ve öngörülerinizin isabetliliği açısından önemlidir. Aldığınız kararların gelecekte nasıl sonuçlar verebileceğini sayısallaştırmak, olasılık dağılımlarını, farklı senaryolar ve parametrelere göre çıktıların nasıl değiştiğini görebilmek doğru kararları vermenizde yardımcı olacaktır. Risklerinizi modellemek kaynaklarınızı daha verimli kullanmanızı ve başarı olasılığınızı artıracaktır.